தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகாணும்  ஆர்வம் ஜனாதிபதிக்கு உள்ளது என்பதை   நன்றாக அறிவோம்.  Read more


இலங்­கையை சர்­வ­தேச நீதி­மன்­றத்­திற்கு கொண்டு செல்­ல­ மு­டி­யாது. இவ்­வாறு நான் கூறினால்  இலங்­கையை Read more