புதிய அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் சர்வதேச அங்கீகாரத்தைப் பெறுவதற்கு அடிப்படையாகவுள்ளன. நாட்டு Read moreகடந்த வருடம் இலங்கையின் சம்மதத்துடன் ஐ.நா மனித உரிமை பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் Read more