கூடுதலான அதிகாரப் பகிர்வு என்ற தமிழர்களின் நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருக்கும் அதேவேளை, எவ்வளவு Read more


மீள்குடியேற்றம், காணாமல்போனவர்கள் விடயம், அரசியல் கைதிகள் விடுதலை மற்றும்பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் Read more


Opposition Leader Rajavarothiam Sampanthan reached out to the southern constituency in a conciliatory speech in Matara last week, saying the country’s new constitution would be drafted within the framework of a united and undivided Sri Lanka.

“The Read more


ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் செயலாளர் நாயகம் பான் கீ-மூனுக்கும், தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்கும் இடையே Read more


தமது உறவுகளைத் தொலைத்த 7200 குடும்பங்கள் மரணச்சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளன. அவர்கள் அனைவருக்கும் காணமல்போனேர் Read more