உச்சபட்ச அதிகாரத்தை பெற்றுத்தரும், எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான, புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கத்திற்கு, Read more


நாட்டில் நிகழவுள்ள சில முற்போக்கான மாற்றங்களை தடுப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு சூழ்ச்சியாகவே, Read more


நாட்டில் தமிழர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதன் மூலமே சிங்களவர்கள் நிம்மதியாக வாழ முடியும் என Read moreSri Lanka may allow 250 Tamil Nadu bottom trawlers to fish in Sri Lankan waters on predetermined days as an ad hoc measure to mitigate the problem of poaching by Tamil Nadu bottom trawlers in North Lankan waters, an official source told the New Indian Read more