13ஆவது திருத்தச் சட்டத்தை முறையாக அமுல்படுத்தினால் தமிழ் மக்களுக்கு அரசியல் தீர்வை பெற்றுக்கொடுக்கலாம் Read more


யாழ்.பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் படுகொலைச் சம்பவத்தை கொலைச் சம்பவம் என்று தெரிந்து கொண்டே நீதவானுக்கு Read more


Read more


இலங்கையில மாகாணங்களுக்கு அர்த்தமுள்ள அதிகாரப்பரவலாக்கல் அவசியம் என்பதைதமிழ் தேசியக்கூட்டமைப்பு Read more


உத்தேச புதிய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் வடக்கு, கிழக்கு பிரச்சினைக்கு நிரந்தர அரசியல் தீர்வு Read more