புதிய அரசியல் யாப்பு தொடர்பில் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் மாகாண சபை உறுப்பினர்களுடனும் நாடாளுமன்ற Read more


இழுவை படகுகளுக்கு பதிலாக தமது நாட்டு மீனவர்களுக்கு மாற்று மீன்பிடி முறைமைகளை பயிற்றுவிப்பதற்கும் Read more