புதிய நல்லிணக்க அரசாங்கம் ஜெனிவாவில் கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் இருந்து பின்வாங்க முடியாது. பின்வாங்க Read more… Read More


இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஆதரவுடன் கடந்த வருடம் ஐ.நா மனித உரிமை பேரவையில் நிறைவேற்றிக்கொள்ளப்பட்ட Read more… Read More


Tamil National Alliance (TNA) member of Parliament M A Sumanthiran met the UN High Commissioner for Human Right Zeid Ra’ad Al-Hussein today and discussed concerns raised by Tamils. The meeting comes as Zeid prepares to make an oral update on Sri Lanka Read more… Read More


பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நீதியை வழங்கும் நோக்கில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பொருத்தமான வரிசைக்கிரமமான Read more… Read More


பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டம் நீக்கப்படும் என 2015ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப் பேரவையில் அரசாங்கம் Read more… Read More


By R. Sampanthan – I would submit that the Government should not be deterred in taking action in regard to some of these matters by some of the imaginary, fabricated and exaggerated fears that are expressed by people with jaundiced thinking Read more… Read More