“வடமாகாணத்துக்கான பொருளாதார மையம் எங்கே அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்குள் Read more… Read More


யுத்தத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் கொத்தணிக் குண்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தற்போது பல அறிக்கைகளில் Read more… Read More


பொறுப்புக்கூறல் பொறிமுறையின் சுதந்திரமான, நடுநிலையான செயற்பாட்டை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அனைத்துலகப் Read more… Read More


தேசிய இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு மற்றும் தமிழ் மக்கள் எதிர்நோக்கிவரும் நீண்டகால பிரச்சினைகளுக்கு Read more… Read More


Tamil National Alliance Parliamentarian MA Sumanthiran has pointed out certain flaws and called for the presentation of a workable Right to Information Bill. He was addressing the House commencing the debate on RTI Bill for the second day. He stated Read more… Read More