இறுதி யுத்தத்தில் தமிழ் மக்கள் மீது மாத்திரமல்ல, விடுதலைப் புலிகள் மீதும் படையினர் போர்க்குற்றங்களைப் Read more


பதவியில் தொடர்ந்தும் நீடிக்க வேண்டுமென்ற கனவில், ஜனாதிபதி செயற்படுவதாலேயே அவரின் போக்கு மாறிவிட்டதாக Read more