தமிழ் மக்­க­ளு­டைய பிரச்­சினைகள் தீர்க்­கப்­ப­டா­விட்டால் அர­சாங்­கத்தை மக்கள் வெறுக்கும் சூழ்­நிலை Read more… Read More


By Namini Wijedasa View(s): 648 If the Government intends to slash its original proposal of 65,000 prefabricated houses down to 6,000 houses for the war-displaced, it must call a fresh tender as many more contractors will qualify for the smaller project Read more… Read More