‘வடக்கு – கிழக்கு இணைக்­கப்­பட்ட கூட்­டாட்­சிக் (சமஷ்டி) கோட்­பாட்­டுக்கு இணங்க அதி­யுச்ச அள­வில் Read more… Read More


The interim report on a new constitution should set off an informed debate in Sri Lanka It is only with a great degree of caution and circumspection that the interim report of the Steering Committee of the Constitutional Assembly of Sri Lanka can be welcomed. The panel, chaired by Prime Minister Ranil Wickremesinghe Read more… Read More


20 வது திருத்தச் சட்டத்தினை ஆதரிப்பதற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எண்ணியிருப்பதுடன், எதிர்வரும் Read more… Read More