ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உதவி பொதுச் செயலாளர் ஜெப்ரி பெல்ட்மன்  மற்றும் அரசியல் விவகாரங்களுக்கு Read more


தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகாணும்  ஆர்வம் ஜனாதிபதிக்கு உள்ளது என்பதை   நன்றாக அறிவோம்.  Read more