07.10.2018 அன்று திக்கம் பிரதேசத்தில் நடைபெற்ற திரு வை,தங்கராசா அவர்களின் சேவை நயப்பு விழாவில் கெளரவ Read more


(மாண்புமிகு ராஜவரோதயம் சம்பந்தன் – எதிர்க்கட்சி முதல்வர்)

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan – Leader of the Opposition)

Read more


Press Release

Click Here To Read in Tamil

A meeting between The Leader of the Opposition and the Tamil National Alliance R Sampanthan and the Minister of State for Asia and the Pacific Rt. Hon Mark Field took place today Read more


தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் அழுத்தம் காரணமாக மகாவலி எல் வலய திட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி Read more


ஐ.நாவில் வழங்கிய வாக்குறுதியை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என Read more