ஐக்கிய தேசியக் கட்சியும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியும் இணைந்து ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த நல்லாட்சியில் Read more… Read More


புதிய அரசமைப்பு உருவாக்கத்துக்கு மக்கள் கருத்தறியும் அமர்வு, யாழ். மாவட்டச் செயலகத்தில் இன்று Read more… Read More


“இந்நிலையில் கிடைக்கும் அதிகாரங்களை நாம் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும். நல்லாட்சி மலர்ந்துள்ளதாக Read more… Read More


z_p-04-tna

COLOMBO: A bill seeking a total ban on the destructive fishing method known as “bottom trawling” was moved by the Tamil National Alliance (TNA) MP, M.A.Sumanthiran, in the Sri Lankan parliament on Wednesday. Speaker Karu Jayasuriya said that the Read more… Read More