இலங்கையில் இடம்பெற்ற மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்த உள்ளக விசாரணைக்கான பொறிமுறையினை அமைக்கும் Read more… Read More


நேற்றைய தினம் வலி வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களிலே இராணுவத்தினர் வசமிருந்த 701 ஏக்கர் காணிகளை அவற்றின் Read more… Read More


TNA and SLMC leaders held 1st Round of talks aimed at realizing the aspirations of the Tamil and Muslim people in the proposed new constitutional arrangements. These discussions will continue.… Read More


ஊடக அறிக்கை இலங்கைக்கும் மாலைதீவிற்க்குமான ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தூதுவர் டேவிட் டெலி அவர்கள் Read more… Read More


Mr. Sampanthan, who, in 1956, joined the Ilankai Tamil Arasu Katchi (also known as Federal Party), was first elected to Parliament from Trincomalee in 1977 on the ticket of the TULF when the general elections were held under the 1972 Constitution. After Read more… Read More


Thurairetnasingam is a former Divisional Director of Education.[1] Thurairetnasingam was one of the Tamil National Alliance’s (TNA) candidates in Trincomalee District at the 2001 parliamentary election but failed to get elected after coming Read more… Read More


Saravanapavan is the managing director of the Uthayan and Sudar Oli Tamil newspapers.[3] Saravanapavan was one of the Tamil National Alliance’s candidates in Jaffna District at the 2010 parliamentary election. He was elected and entered Parliament.[4 Read more… Read More