இராணுவத்தினரின் வசமுள்ள தமது காணிகளை விடுவிக்க கோரி கடந்த சனிக்கிழமையில் இருந்து, ஐந்து நாட்களாக Read more… Read More


தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் தீர்வு மற்றும் அடிப்படை பிரச்சினைகள் விடயத்தில் அமெரிக்காவின் பங்களிப்பு Read more… Read More


இணைந்த வடக்கு கிழக்கில் இறைமையின் அடிப்படையில் பகிரப்படுகின்ற அரச அதிகாரங்களின் மூலமான தீர்வே Read more… Read More


நாட்டின் நல்லிணக்கப் படிமுறைக்கான இந்த முதலாவது படியை எடுத்து வைத்தமைக்காக, அரசாங்கத்துக்குப் Read more… Read More


http://epaper.thinakkural.lk/thinakkural/… Read More