வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட குற்றத்திற்குப் பொறுப்பானவர்களை நீதிக்கு முன்பாக நிறுத்தி அதற்கு Read more


திகன சம்பவம் இலங்கை வரலாற்றில் ஒரு அங்கமாகவே இருந்து வந்துள்ளது. இவ்வாறான நிகழ்வுகள் Read more


திருகோணமலை மாவட்டம், பட்டணம் , மற்றும் பட்டணமும் சூழலும் உள்ளடங்கலான பிரதேசங்களின் அபிவிருத்தி Read more