வடக்கில் இராணுவத்தினர் நிலைகொண்டுள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான காணிகள் தொடர்பான இரண்டு விடயங்களைப்பற்றி Read more… Read More


  UPDATED: MARCH 03, 2017 09:40 IST ON : THE HINDU http://www.thehindu.com/news/international/sri-lanka-to-cosponsor-un-resolution/article17397074.ece Tamil leaders call for monitoring even as government seeks more time Even as Sri Lanka prepares to co-sponsor a UN resolution at the ongoing Human Rights Council session, seeking more time to fulfil its obligations, the country’s Tamil Read more… Read More


இலங்கைக்கு ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவை கால அவகாசம் வழங்கக் கூடாது என கூறுபவர்கள், ஏற்கனவே நிறைவேற்றப்பட்ட Read more… Read More