இன்று, 09.09.2018 ஞாயிறு அன்று மத்துகம, அகலவத்த, பிரதேசத்தில் புதிய அரசியலமைப்புச் செயற்பாடுகள் தொடர்பான தெளிவுபடுத்தும் கூட்டத்தொடர் நடைபெற்ற போது தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் பேச்சாளரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான எம்.ஏ. சுமந்திரன் சிங்களத்தில்  உரையாற்றியிருந்தார். அவ்வுரையின் தமிழ்மொழிபெயர்ப்பை வாசிக்க கீழ்காணும் இணைப்பை கிளிக் செய்யவும்.

முழு உரையை இங்கே காணலாம்