தினக்குரல் 01.07.2018 அன்றைய பத்திரிகையை வாசிக்க ; http://epaper.thinakkural.lk/

(யாழ் தினக்குரலில் பக்கம் 6 இலும் தினக்குரலில் பக்கம் 7 இலும் காண்க )