யாழ். வலிகாமம் வடக்கு உயர் பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் கடந்த 27 வருடங்களாக முடக்கப்பட்டிருந்த மயிலிட்டி துறைமுகம் மற்றும் அதனை அண்டிய சில பகுதிகள் இன்று விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன.

Source : https://www.youtube.com/watch?list=PLXDiYKtPlR7OF1cps9tJm946kuN4ZrD2h&v=UdP2CW1DAz4