மக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் நிரந்தரமாகத் தீர்க்கப்பட்டால் மட்டுமே நாட்டில் சமாதானம் Read more


தென்­ப­கு­தி­யில் குழப்­பத்தை ஏற்­ப­டுத்­தவே யாழ்ப்­பா­ணத்­தில் வன்­மு­றை­கள் கட்­ட­விழ்த்­து­வி­டப்­பட்­டுள்­ளன. Read more


இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் ராஜூவ் காந்தி கொலை செய்யப்பட்டிருக்காவிடின் இனப்பிரச்சினைக்கு Read more


“காணா­மற்­போ­னோர் அலு­வ­ல­கத்­தால் மேற்­கொள்­ளப்­ப­டும் விசா­ர­ணை­க­ளில் கடத்­தி­ய­வர் யார்? என்­பது Read more


The TNA called on workers to exercise their right to trade union action in a very responsible and constructive manner.

TNA MP MA Sumanthiran, participating in a debate in parliament on the government’s decision to declare petroleum sector an Read more


Then Indian Prime Minister Rajiv Gandhi and Sri Lankan President J.R. Jayewardene signing the historic accord in July 1987.

The most significant contribution of the much-maligned Indo-Sri Lanka Accord has been the restructuring of the island nation’s postcolonial state

Jayadeva Uyangoda

Thirty years have passed, not so quietly, since President J.R. Jayewardene of Sri Lanka and Prime Minister Read more