ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் செயலாளர் நாயகம் பான் கீ-மூனுக்கும், தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்கும் இடையே Read more


தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் தீர்வு மற்றும் அடிப்படை பிரச்சினைகள் விடயத்தில் அமெரிக்காவின் பங்களிப்பு Read more