நாட்டில் நிகழவுள்ள சில முற்போக்கான மாற்றங்களை தடுப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு சூழ்ச்சியாகவே, Read more


நாட்டில் தமிழர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதன் மூலமே சிங்களவர்கள் நிம்மதியாக வாழ முடியும் என Read more