கடந்த வருடம் இலங்கையின் சம்மதத்துடன் ஐ.நா மனித உரிமை பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் Read more