நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் முனைப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக வெளிவிவகார அமைச்சர் மங்கள Read more… Read More


சிறுபான்மை விவகாரங்கள் தொடர்பிலான ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் விசேட பிரதிநிதி இலங்கைக்கு விஜயம் Read more… Read More


அனைத்து மக்களும் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடியதான ஒரு அரசியலமைப்புச் சட்டம் உருவாக்கினால் இந்த நாட்டிலே Read more… Read More


வடக்கு மீள்குடியேற்றம் தொடர்பாக அரசினால் அமைக்கப்பட்ட செயலணி உடனடியாக வாபஸ் பெறப்பட வேண்டும் Read more… Read More