நேற்றைய தினம் வலி வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களிலே இராணுவத்தினர் வசமிருந்த 701 ஏக்கர் காணிகளை அவற்றின் Read more


TNA and SLMC leaders held 1st Round of talks aimed at realizing the aspirations of the Tamil and Muslim people in the proposed new constitutional arrangements. These discussions will continue.


ஊடக அறிக்கை

இலங்கைக்கும் மாலைதீவிற்க்குமான ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தூதுவர் டேவிட் டெலி அவர்கள் Read more